Thư mục

Quảng cáo

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thông tin thành viên

    Photo
    Họ và tên Đào Thị Bạch Tuyết
    Giới tính Nữ
    Chức vụ Giáo viên Tiểu học
    Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Lễ
    Quận/huyện Huyện Hương Sơn
    Tỉnh/thành Hà Tĩnh
    Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
    Xác thực bởi Đào Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Anh
    Đã đưa lên 29 tài liệu (xem danh sách)
    Đã tải về 71 tài liệu (xem danh sách)
    Bình luận 44 ý kiến (xem chi tiết)
    Điểm số 2515 (xem chi tiết)

    Nhắn tin cho người này